Druge publikacije

 Monografije, zborniki in zvočni posnetki
 • 2013
  • Katarina Šter, Srednjeveški koral v kartuziji Žiče: pogled skozi oči najstarejšega samostanskega antifonarja. Elektronska izdaja. V: Slovenska glasbena dediščina, 3. Ljubljana: Muzikološki inštitut ZRC SAZU [http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:skkz/VIEW/].
 • 2012
  • Klavirske skladbe 18. stoletja iz Novega mesta. Ur. Radovan Škrjanc. Ljubljana: Založba ZRC.
  • Radovan Škrjanc, Osnove klavirske in orgelske igre. Rokopis 511 iz Frančiškanskega samostana Novo mesto. Elektronska znanstvenokritična izdaja. V: Slovenska glasbena dediščina, 2. Ljubljana: Muzikološki inštitut ZRC SAZU  [http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:okoi/VIEW/].
  • Jurij Snoj, Kompendij koralnega petja. Rokopis 501 iz Frančiškanskega samostana Novo mesto. Elektronska znanstvenokritična izdaja. V: Slovenska glasbena dediščina, 1. Ljubljana: Muzikološki inštitut ZRC SAZU [http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:kkp/VIEW/].
  • Zgodovina glasbe na Slovenskem I. Od začetkov do konca 16. stoletja. Ur. Jurij Snoj. Ljubljana: Založba ZRC.
  • Ob stoletnici rojstva akademika Dragotina Cvetka (1911-1993). Ur. M. Kokole in M. Zupančič. SAZU. - RAZPRODANO
 • 2011
  • Harmonia concertans - Stara glasba na Novem trgu I (zgoščenka). Muzikološki inštitut ZRC SAZU. - NI V PRODAJI
 • 2010
  • Jože Sivec, Opera na ljubljanskih odrih od klasicizma do 20. stoletja. Izbrana poglavja. Ur. M. Kokole in K. Grabnar. Založba ZRC.
 • 2005
  • Spomeniki slovenske glasbe (zgoščenka). ur. M. Kokole. Muzikološki inštitut ZRC SAZU. - NI V PRODAJI
 • 2004
  • Muzikološke razprave. In memoriam Danilo Pokorn. Ur. N. Cigoj Krstulović, T. Faganel in M. Kokole. Založba ZRC. - RAZPRODANO
  • 300 let / Years Academia Philharmonicorum Labacensium. Ur. I. Klemenčič. Založba ZRC.
  • La musica Veneziana nell'Istria Settentrionale. Guida alla Mostra. Ur. M. Kokole. Založba ZRC. - NI V PRODAJI
 • 2003
  • Glasbena dediščina slovenskih obalnih mest do 19.stoletja. Vodnik po razstavi. Založba ZRC.
  • Jurij Snoj in Gregor Pompe, Pisna podoba glasbe na Slovenskem / Music in Slovenia through the aspect of notation. Založba ZRC.
 • 2002
  • Ivan Klemenčič, Musica noster amor. Musical art of Slovenia from its beginnings to the present. [An anthology on 16 CDs with an accompanying book.] Založba Obzorja, Helidon, ZRC SAZU, SAZU.- RAZPRODANO
  • Tartini "maestro" narodov in kulturno življenje v obalnih mestih današnje Slovenije med 16. in 18. stoletjem / Tartini "Maestro delle Nazioni" e la vita culturale delle cittadine del Litorale tra i secoli XVI e XVIII. Ur. M. Kokole. Založba ZRC. - NI V PRODAJI
 • 2001
  • René Descartes, Kompendij o glasbi / Compendium musicae. Prevod, spremna študija in opombe J. Snoj. Založba ZRC.
 • 2000
  • Iacobus Handl Gallus, Moralia - Harmoniae morales. [Tri zgoščenke in knjiga - štirijezična publikacija.] Ur. T. Faganel. Založba ZRC; Freiburg, Freiburger Musik Forum - Ars Musici.- RAZPRODANO
  • Ivan Klemenčič, Musica noster amor. Glasbena umetnost Slovenije od začetkov do danes. [Antologija na 16 zgoščenkah s spremno knjižno publikacijo.] Založba Obzorja, Helidon, ZRC SAZU, SAZU. - RAZPRODANO
  • Zbornik ob jubileju Jožeta Sivca / Essays presented to Jože Sivec. Ur. D. Frelih in J. Snoj. Založba ZRC.  - NI V PRODAJI
 • 1999
  • Metoda Kokole, Isaac Posch, "diditus Eois Hesperiisque plagis - slavljen v deželah Zore in Zatona". Zgodnjebaročni skladatelj na Koroškem in Kranjskem. Založba ZRC. - NI V PRODAJI
  • Jurij Snoj, Gregorijanski koral. Glasboslovni prikaz. Založba ZRC.
 • 1998
  • Srednjeveška glasba na Slovenskem in njene Evropske vzporednice / Medieval music in Slovenia and its European connections. Ur. J. Snoj. Založba ZRC. - NI V PRODAJI
 • 1997
  • Jurij Snoj, Srednjeveški glasbeni kodeksi. Izbor reprezentativnih primerov iz slovenskih knjižnic. Založba ZRC. - RAZPRODANO
  • Jurij Snoj, Medieval music codices. A selection of representative samples from Slovene libraries. Založba ZRC. - RAZPRODANO
  • Guiseppe Tartini in njegov čas / Giuseppe Tartini e il suo tempo. Ur. M. Kokole. Založba ZRC. - NI V PRODAJI
  • Glasbeni barok na Slovenskem in evropska glasba / Baroque music in Slovenia and European music. Ur. I. Klemenčič. Založba ZRC. - NI V PRODAJI 
 • 1993
  • Marij Kogoj: 1892-1992. Ur. I. Klemenčič. ZRC SAZU. - RAZPRODANO
  • Muzikološke razprave. Ur. D. Pokorn. ZRC SAZU. - RAZPRODANO 
 • 1992
  • Gallus Carniolus in evropska renesansa II / Gallus Carniolus und die europäische Renaissance II. Ur. D. Cvetko in D. Pokorn. SAZU. - RAZPRODANO 
 • 1991
  • Gallus Carniolus in evropska renesansa / Gallus Carniolus und die europäische Renaissance. Ur. D. Cvetko in D. Pokorn. SAZU. - RAZPRODANO
 • 1989
  • Edo Škulj, Orgle v ljubljanski stolnici. ZRC SAZU, Muzikološki inštitut. - RAZPRODANO
 • 1988
  • Evropski glasbeni klasicizem in njegov odmev na Slovenskem / Der europäische Musikklassizismus und sein Widerhall in Slowenien. Ur. D. Cvetko in D. Pokorn. SAZU. - RAZPRODANO
 • 1985
  • Jacobus Gallus and his time / in njegov čas. Ur. D. Cvetko in D. Pokorn. SAZU. - RAZPRODANO
 • 1982
  • Slovenska opera v evropskem okviru. Ob njeni 200-letnici / The Slovene opera within the European Framework. On the occasion of its bicentennary. Ur. D. Cvetko in D. Pokorn. SAZU. - RAZPRODANO