Monumenta artis musicae Sloveniae

 

Glavna in odgovorna urednica:

Metoda Kokole

 

Uredniški odbor:
Klemen Grabnar, Metoda Kokole, Domen Marinčič

 

Mednarodni uredniški svet:

Tomaž Faganel (Ljubljana), Aleš Nagode (Ljubljana), Michael Talbot (Liverpool), Ennio Stipčević (Zagreb)

 

 

Osrednja založniška pozornost Muzikološkega inštituta je namenjena znanstvenokritičnim izdajam spomenikov slovenske glasbe (glasbi iz slovenskih arhivov in glasbi širšega slovenskega kulturnega prostora) oziroma zbirki Monumenta artis musicae Sloveniae (MAMS). Antologijski izbor vključuje skladbe od renesanse naprej, v zbirki pa je v šestindvajsetih letih od leta 1983 do vključno leta 2010 izšlo že 58 zvezkov osnovne zbirke in 4 zvezki Supplementa. Dvojezično zbirko pripravljajo raziskovalci in zunanji sodelavci inštituta ter drugi vabljeni strokovnjaki.

Muzikološki inštitut zbirko izdaja s podporo Ministrstva za kulturo in Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter v sodelovanju z družbo AccordiA d.o.o., ki skrbi za notografijo.

V zbirki je do vključno leta 2010 izšel celotni monumentalni opus Jacobusa Handla – Gallusa (22 zvezkov), zaokrožene so izdaje ohranjenih skladb Wolfganga Stricciusa, Gabriela Plavca in Janeza Krstnika Novaka (po 1 zvezek),  Daniela Lagkhnerja, Jakoba Frančiška Zupana in Georga Prennerja (po 2 zvezka), Isaaca Poscha (4 zvezki), Janeza Krstnika Dolarja (5 zvezkov); Gabriella Pulitija (7 zvezkov) ter izbor partitur Amandusa Ivančiča (2 zvezka), Leopolda Ferdinanda Schwerdta, Venceslava Wratnyja (po 3 zvezki), Františka Josefa Benedikta Dusíka (1 zvezek), Mateja Babnika (1 zvezek) in Benjamina Ipavca (1 zvezek). Od 2007 so izšli že trije od šestih  načrtovanih zvezkov "zbranih del " Giacoma Gorzanisa. Zbirka se bo po načrtu nadaljevala z izdajanjem del skladateljev do začetka 20. stoletja.

Prvi urednik zbirke je bil akademik Dragotin Cvetko. V letih 1986–1993 je bil sourednik Danilo Pokorn, ki je zbirko urejal nato do leta 1995. V letih 1996–2004 je bil njen urednik Ivan Klemenčič, 2005-2008 Tomaž Faganel, od leta 2009 pa je glavna in odgovorna urednica zbirke Metoda Kokole. Pri izdaji zbranih del Giacoma Gorzanisa sodeluje z avtorji in izdajateljem mednarodni uredniški odbor.

 

Novinarska konferenca leta 2005 - predstavitev zvezkov MAMS 44 in 46 - zbrana dela Gabriella Pulitija. Na sliki iz leve proti desni so člani mednarodnega uredniškega odbora: M. Kokole, T. Faganel, B, Bujić, Ennio Stipčević in I. Cavallini.

Posamezne zvezke zbirke Monumenta artis musicae Sloveniae so doslej uredili: Alenka Bagarič (2), Matjaž Barbo (1), Bojan Bujić (1 zvezek samostojno in 1 skupaj z E. Stipčevićem), Ivano Cavallini (1), Marc Desmet (1 skupaj z M. Motnikom), Nataša Cigoj Krstulović (1), Mirko Cuderman (1), Tomaž Faganel (5), Metoda Kokole (6), Zoran Krstulović (3 in 1 skupaj z A. Nagodetom), Uroš Lajovic (1), Nikola Lovrinić (2), Domen Marinčič (1), Marko Motnik (1 in enega skupaj z M. Desmetom), Aleš Nagode (3 in 1 skupaj z Z. Krstulovićem), Danilo Pokorn (2), Jože Sivec (4), Ennio Stipčević (1 zvezek samostojno in 1 skupaj z B. Bujićem), Radovan Škrjanc (2), Edo Škulj (20) in Bor Zuljan (1).

 

Novinarska konferenca 17. junija 2008. Predstavitev zvezkov 51, 51 in 52 zbirke MAMS in zadnjih zvezkov revije De musica disserenda. Od leve proti desni: T. Faganel, M. Kokole, A. Bagarič, M. Barbo ter glasbenika (učenca gl. šole Ljubljana vič Rudnik ), ki sta zaigrala nekaj vilanel G. Gorzanisa.

Za prodajo doma in v tujini skrbi Založba ZRC.

Zvezke MAMS lahko naročite tako, da natisnete naročilnico (PDF), jo izpolnite, in pošljite na navedeni naslov.

 


VABILO K SODELOVANJU IN ODDAJI PREDLOGOV ZA IZDAJE DEL IZ GLASBENE DEDIŠČINE POVEZANE S SLOVENSKIM GEOGRAFSKIM PROSTOROM

Za izid lahko avtorji transkripcij predlagajo dela, ki  sodijo v vsebinski okvir zbirke Monumenta artis musicae Sloveniae in so v celoti delovno transkribirana ter opremljena z dodatnimi besedili, kot je to navedeno v Navodilih za pisanje spremnih besedil (na voljo so tudi v natisnjeni obliki v uredništvu zbirke).

 

PREDLOGE zbira Uredništvo MAMS (Muzikološki inštitut ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana). Predlogi morajo biti oddani v tiskani in elektronski obliki. Predlogi bodo anonimno recenzirani. Če bosta oba recenzenta ugotovila, da je predlog ustrezen, bo delo uvrščeno v program izdaj Muzikološkega inštituta. Predlogi ki bodo v zgoraj navedeni obliki na uredništvo prispeli najpozneje do konca meseca avgusta, bodo lahko uvrščena v program za izid v sledečem koledarskem letu, sicer se bodo obravnavala v naslednjem letu.

 

Vsak izbrani avtor podpiše z Muzikološkim inštitutom Dogovor o sodelovanju v zbirki MAMS, v katerem bodo določeni  splošni pogoji, roki ter obojestranske obveznosti. 

Posamezne skladbe

Muzikološki inštitut izdaja tudi oštevilčene licencirane izvode posameznih skladb iz zvezkov zbirke Monumenta artis musicae Sloveniae. Cena za posamezni izvod je odvisna od dolžine skladbe.

Naročila sprejema Muzikološki inštitutu ZRC SAZU: muz_inst@zrc-sazu.si.