De musica disserenda VIII/1

De musica disserenda VIII/1 (ur. Nataša Cigoj Krstulović)

Dragotin Cvetko and music historiography in the twentieth century

Vsebina

Spremne strani (v .pdf formatu)

 

Ivan Klemenčič
Dragotin Cvetko kot utemeljitelj slovenske muzikologije (Dragotin Cvetko – the initiator of Slovenian musicology)

IZVLEČEK: Akademik dr. Dragotin Cvetko je utemeljitelj slovenske muzikologije v dvojnem smislu. Znanstveno je po drugi vojni prispeval temeljna zgodovinska dela o slovenski glasbi. Institucionalno je uresničil samostojen študij muzikologije na univerzitetni ravni in raziskave predvsem slovenske glasbe v za to ustanovljenem inštitutu. Mednarodno je sodil med vodilne muzikologe.

Celotni članek (v .pdf formatu)

 

Manica Špendal
Nekaj pogledov Dragotina Cvetka na slovensko glasbo in slovensko muzikologijo (Some of Dragotin Cvetko’s views on Slovenian music and Slovenian musicology)

IZVLEČEK: Prispevek prinaša nekaj pogledov Dragotina Cvetka na razvoj slovenske glasbe in slovenske muzikologije. Poudarja Cvetkove zasluge za ustanovitev Oddelka za muzikologijo na Univerzi v Ljubljani in Muzikološkega institute na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, kakor tudi njegova prizadevanja za mednarodno uveljavitev slovenske muzikološke znanosti.

Celotni članek (v .pdf formatu)

 

Gregor Pompe
Miselna izhodišča Dragotina Cvetka (The conceptual background of Dragotin Cvetko’s scholarly work)

IZVLEČEK: Bibliografski pregled del Dragotina Cvetka ne izkazuje le širine in znanstvenih preferenc, temveč razkriva tudi osnovna raziskovalčeva metodološka ter v marsičem tudi svetovnonazorska izhodišča, ta pa so se v marsičem oblikovala po miselnih izhodiščih Cvetkovih univerzitetnih učiteljev, ki so v tridesetih letih večinoma prisegali na pozitivistično metodo.

Celotni članek (v .pdf formatu)

 

Matjaž Barbo
Pomen Dragotina Cvetka za razvoj slovenskega glasbenega zgodovinopisja (The importance of Dragotin Cvetko for the development of Slovenian music historiography)

IZVLEČEK: Članek se posveča delu Dragotina Cvetka s posebnim poudarkom na njegovih prizadevanjih za institucionaliziranje slovenske muzikologije, ki jo je razumel predvsem kot zgodovinsko discipline posebnega nacionalnega pomena. Cvetkova muzikološka dediščina je požela precejšnje mednarodno priznanje in ostala nepogrešljiva za nadaljnji razvoj slovenske muzikologije.

Celotni članek (v .pdf formatu)

 

Niall O'Loughlin
Slovene music in a European context: the international activities of Dragotin Cvetko (Slovenska glasba v evropskem okviru: mednarodna dejavnost Dragotina Cvetka)

IZVLEČEK: Dragotin Cvetko je razvijal muzikologijo v Sloveniji s pisanjem člankov, knjig, z izdajanjem glasbenih del in s prisostvovanjem na mednarodnih konferencah. Usposabljal je muzikologe za znanstveno delo, za sodelovanje na posvetovanjih v tujini in v tujih strokovnih revijah. S tem se je Slovenija uveljavila na mednarodnem muzikološkem prizorišču.

Celotni članek (v .pdf formatu)

 

Melita Milin
Serbian musicology after 1945 – main directions (Srbska muzikologija po letu 1945 – glavne smeri)

IZVLEČEK: V članku so predstavljeni najpomembnejši dosežki srbske muzikologije po drugi vojni, od skromnega začetka, ko so bile ustanovljene pedagoške in raziskovalne institucije (1948,) do danes. Prva srbska zgodovina glasbe, ki jo je napisala StanaĐurić-Klajn (1962), je bila pomemben dogodek, ki je močno spodbudil nove raziskave. V omenjenem obdobju so bili najplodnejši rezultati na področju historične muzikologije.

Celotni članek (v .pdf formatu)

 

Barbara Boisits
Austrian musicology after World War II (Avstrijska muzikologija po drugi svetovni vojni)

IZVLEČEK: V primerjavi s povojno muzikologijo v Avstriji, ki je bila trdno v rokah Ericha Schenka, je njen sedanji položaj precej drugačen. Poleg muzikoloških inštitutov na štirih univerzah in na Avstrijski akademiji znanosti nastajajo še nove institucije, zlasti na univerzah za glasbo in upodabljajoče umetnosti in v okviru zasebnih družb in ustanov, ki vodijo raznovrstne raziskovalne projekte. Še vedno je prisoten poudarek na raziskovanju zgodovine glasbe v Avstriji, vendar z vedno večjim zavedanjem problemov, ki jih vključuje nacionalna zgodovina glasbe.