Other Publications

 

Monographs, proceedings and CD-s

 • 2013
  • Katarina Šter, Srednjeveški koral v kartuziji Žiče: pogled skozi oči najstarejšega samostanskega antifonarja. Elektronska izdaja. In: Slovenska glasbena dediščina, 3. Ljubljana: Muzikološki inštitut ZRC SAZU [http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:skkz/VIEW/].
 • 2012
  • Klavirske skladbe 18. stoletja iz Novega mesta. Ed. Radovan Škrjanc. Ljubljana: Založba ZRC.
  • Radovan Škrjanc, Osnove klavirske in orgelske igre. Rokopis 511 iz Frančiškanskega samostana Novo mesto. Elektronska znanstvenokritična izdaja. In: Slovenska glasbena dediščina, 2. Ljubljana: Muzikološki inštitut ZRC SAZU  [http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:okoi/VIEW/].
  • Jurij Snoj, Kompendij koralnega petja. Rokopis 501 iz Frančiškanskega samostana Novo mesto. Elektronska znanstvenokritična izdaja. In: Slovenska glasbena dediščina, 1. Ljubljana: Muzikološki inštitut ZRC SAZU, 2012 [http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:kkp/VIEW/].
  • Zgodovina glasbe na Slovenskem I. Od začetkov do konca 16. stoletja. Ed. Jurij Snoj. Ljubljana: Založba ZRC.
  • At the Hundredth Birth Anniversary of Dragotin Cvetko, Member of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1911-1993). Eds M. Kokole and M. Zupančič. SAZU. - OUT OF STOCK
 • 2011
  • Harmonia concertans - Stara glasba na Novem trgu I. (CD). Muzikološki inštitut ZRC SAZU. - NOT FOR SALE 
 • 2010
  • Jože Sivec, Opera na ljubljanskih odrih od klasicizma do 20. stoletja. Izbrana poglavja. Eds K. Grabnar and M. Kokole. Založba ZRC.
 • 2005  
  • Spomeniki slovenske glasbe (CD). Ed. M. Kokole. Muzikološki inštitut ZRC SAZU. - OUT OF STOCK
 • 2004
  • Muzikološke razprave. In memoriam Danilo Pokorn. Ed. N. Cigoj Krstulović, T. Faganel and M. Kokole. Založba ZRC.
  • 300 let / Years Academia Philharmonicorum Labacensium. Ed. I. Klemenčič. Založba ZRC.
  • La musica Veneziana nell'Istria Settentrionale. Guida alla Mostra. Ed. M. Kokole. Založba ZRC. - OUT OF STOCK
 • 2003
  • Glasbena dediščina slovenskih obalnih mest do 19.stoletja. Vodnik po razstavi. Založba ZRC. - OUT OF STOCK
  • Jurij Snoj and Gregor Pompe, Pisna podoba glasbe na Slovenskem / Music in Slovenia through the aspect of notation. Založba ZRC.
 • 2002
  • Ivan Klemenčič, Musica noster amor. Musical art of Slovenia from its beginnings to the present. [An anthology on 16 CDs with an accompanying book.] Založba Obzorja, Helidon, ZRC SAZU, SAZU. - OUT OF STOCK
  • Tartini "maestro" narodov in kulturno življenje v obalnih mestih današnje Slovenije med 16. in 18. stoletjem / Tartini "Maestro delle Nazioni" e la vita culturale delle cittadine del Litorale tra i secoli XVI e XVIII. Ed. M. Kokole. Založba ZRC.
 • 2001
  • René Descartes, Kompendij o glasbi / Compendium musicae. Translated and edited by J. Snoj. Založba ZRC.
 • 2000
  • Iacobus Handl Gallus, Moralia - Harmoniae morales. [3 CDs and book - in four languages]. Ed. T. Faganel. Založba ZRC; Freiburg, Freiburger Musik Forum - Ars Musici. - OUT OF STOCK
  • Ivan Klemenčič, Musica noster amor. Glasbena umetnost Slovenije od začetkov do danes. [Anthology on 16 CDs with accompanying book]. Založba Obzorja, Helidon, ZRC SAZU, SAZU.- OUT OF STOCK
  • Zbornik ob jubileju Jožeta Sivca / Essays presented to Jože Sivec. Ed. D. Frelih and J. Snoj. Založba ZRC.
 • 1999
  • Metoda Kokole, Isaac Posch, "diditus Eois Hesperiisque plagis - slavljen v deželah Zore in Zatona". Zgodnjebaročni skladatelj na Koroškem in Kranjskem. Založba ZRC. - OUT OF STOCK
  • Jurij Snoj, Gregorijanski koral. Glasboslovni prikaz. Založba ZRC.
 • 1998
  • Srednjeveška glasba na Slovenskem in njene Evropske vzporednice / Medieval music in Slovenia and its European connections. Ed. J. Snoj. Založba ZRC. - OUT OF STOCK
 • 1997
  • Jurij Snoj, Srednjeveški glasbeni kodeksi. Izbor reprezentativnih primerov iz slovenskih knjižnic. Založba ZRC. - OUT OF STOCK
  • Jurij Snoj, Medieval music codices. A selection of representative samples from Slovene libraries. Založba ZRC. - OUT OF STOCK
  • Guiseppe Tartini in njegov čas / Giuseppe Tartini e il suo tempo. Ed. M. Kokole. Založba ZRC. - OUT OF STOCK
  • Glasbeni barok na Slovenskem in evropska glasba / Baroque music in Slovenia and European music. Ed. I. Klemenčič. Založba ZRC. - OUT OF STOCK
 • 1993
  • Marij Kogoj: 1892-1992. Ed. I. Klemenčič. ZRC SAZU. - OUT OF STOCK
  • Muzikološke razprave. Ed. D. Pokorn. ZRC SAZU. - OUT OF STOCK
 • 1992
  • Gallus Carniolus in evropska renesansa II / Gallus Carniolus und die europäische Renaissance II. Ed. D. Cvetko and D. Pokorn. SAZU. - OUT OF STOCK
 • 1991
  • Gallus Carniolus in evropska renesansa / Gallus Carniolus und die europäische Renaissance. Ed. D. Cvetko and D. Pokorn. SAZU. - OUT OF STOCK
 • 1989
  • Edo Škulj, Orgle v ljubljanski stolnici. ZRC SAZU, Muzikološki inštitut. - OUT OF STOCK
 • 1988
  • Evropski glasbeni klasicizem in njegov odmev na Slovenskem / Der europäische Musikklassizismus und sein Widerhall in Slowenien. Ed. D. Cvetko and D. Pokorn. SAZU. - OUT OF STOCK
 • 1985
  • Jacobus Gallus and his time / in njegov čas. Ed. D. Cvetko and D. Pokorn. SAZU. - OUT OF STOCK
 • 1982
  • Slovenska opera v evropskem okviru. Ob njeni 200-letnici / The Slovene opera within the European Framework. On the occasion of its bicentennary. Ed. D. Cvetko and D. Pokorn. SAZU. - OUT OF STOCK