De musica disserenda VI/1, ur. Jurij Snoj

Spremne strani (v .pdf formatu)

 

Leon Stefanija
A Glasbena ustvarjalnost in poustvarjalnost na Slovenskem v 20. stoletju: dosežki in poti naprej
(Studies on music composition and performance in twentieth-century Slovenia
: achievements and perspectives)

IZVLEČEK: Pripevek prinaša pregled literature o slovenski ustvarjalnosti in poustvarjalnosti v dveh vsebinskih sklopih, po zaokroženih zgodovinskih študijah, ki skušajo zajeti celotno stoletje, in po delnih raziskavah, osredotočenih na posamezne pojave in osebnosti. Sklepni odsek povzema prerez z ilustracijo temeljnih zgodovinopisnih zadreg raziskovanja slovenske glasbe 20. stoletja – z nejasno začrtanimi razmerji med produkcijo, reprodukcijo in recepcijo glasbe – ter predlogom za nadaljnje muzikološko raziskovanje, ki tematizira neobdelane pojave s štirimi med seboj povezanimi vsebinskimi sklopi, ki zadevajo: 1. analizo funkcij / recepcije glasbe, 2. analizo glasbenih ustanov, 3. monografske študije in 4. vključevanje različnih zvrsti (slogov) v raziskovanje.

Celotni članek (v .pdf formatu)

 

Nataša Cigoj Krstulović
Muzikološke razprave o glasbi 19. stoletja na Slovenskem v zadnjih tridesetih letih – popis stanja in pomen
(Contemporary musicological discourse on the nineteenth-century music in Slovenian territory: inventory and significance)

IZVLEČEK: Inventurni zapisnik stanja novejše strokovne literature o glasbi 19. stoletja na Slovenskem je potrebno izhodišče za orientacijo pri načrtovanju prihodnjih raziskav. Analiza obravnavanih tem ter uporabljenih metodoloških pristopov razkriva vrzeli v poznavanju slovenske glasbene preteklosti tega časa in perspektive metodoloških pristopov njenega raziskovanja.

Celotni članek (v .pdf formatu)

 

Gregor Pompe
Stanje vednosti raziskovanja glasbeno-gledališkega dela na Slovenskem
(The present state of research on music-theatrical practice in Slovenia)

IZVLEČEK: Članek prinaša prerez stanja raziskav na področju operne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na Slovenskem. Problematizirana je sintagma »slovenska« opera, v katero se nejasno stekata tako operna ustvarjalnost kot tudi poustvarjalnost. Kot boljši termin se izkaže glasbeno-gledališko delo. Izkaže se, da je bila opravljena večina primarnih, historiografskih raziskav, medtem ko čaka muzikologijo še naloga interdisciplinarnega prediranja v operno kulturo na Slovenskem.

Celotni članek (v .pdf formatu)

 

Radovan Škrjanc
Stanje raziskanosti cerkvene glasbene dejavnosti na Slovenskem v drugi polovici 18. in začetku 19. stoletja
(The present state of research on sacred music in Slovenia from the mid-eighteenth to the beginning of the nineteenth century)

IZVLEČEK: Prispevek je zgoščen pregled stanja raziskanosti različnih področij cerkvenoglasbene dejavnosti na tleh današnje Republike Slovenije v obdobju druge polovice 18. in začetku 19. stoletja. V prispevku so še na kratko analizirane glavne poteze dveh precej različnih načinov dosedanje zgodovinske interpretacije te dejavnosti, kot ju vsebujeta oba pomembnejša orisa zgodovine glasbe na Slovenskem, D. Cvetka in J. Höflerja. Podana sta tudi nabor potrebnih nalog, ki čakajo prihodnje preučevanje tega dela glasbene preteklosti pri nas, ter izbor relevantne domače in tuje (muzikološke) literature o njem, objavljene po letu 1950.

Celotni članek (v .pdf formatu)

 

Metoda Kokole
Glasba in glasbeno življenje na Slovenskem v 17. stoletju
(Music and musical life on the territory of Slovenia in the seventeenth century)

IZVLEČEK: Glavna naloga prispevka je ugotavljanje stanja raziskanosti glasbe in glasbenega življenja na Slovenskem v 17. stoletju. Sorazmerno dobro so obdelane tematike kot na primer glasbeni tiski in rokopisi iz časa ljubljanskega knezoškofa Tomaža Hrena, skladateljsko delo Isaaca Poscha, Gabriella Pulitija in Janeza Krstnika Dolarja, precej vemo o glasbenih ostalinah koprske stolnice in Akademiji ljubljanskih filharmonikov. Malo pa vemo o glasbi v manjših, a pomembnih središčih na obrobju današnje Slovenije, na primer v Mariboru in na Ptuju. Slabo raziskano je tudi glasbeno življenje v okviru redovnih in drugih verskih skupnosti, popolnoma nič pa se ne ve o pridobivanju glasbenega znanja.

Celotni članek (v .pdf formatu)

 

Jurij Snoj
Glasbene zvrsti v srednjem veku na Slovenskem
(Genres of music in Slovenia in the Middle Ages)

IZVLEČEK: Pet različnih zvrsti glasbe je dokumentirano obstajalo na Slovenskem v srednjem veku: ustnoizročilna glasba v govorjenih jezikih, latinski koral, glagoljaško petje, srednjeveška polifonija in nemški minnesang. Po predstavitvi virov, njihove vsebine in po strnjenem prikazu dosedanjega vedenja se članek usmerja v razpravo o perspektivah študija in raziskovanja srednjeveškega korala na Slovenskem.

Celotni članek (v .pdf formatu)