De musica disserenda II/1, ur. Jurij Snoj

Spremne strani (v .pdf formatu)

 

Nataša Cigoj Krstulović
Samospev v glasbeni kulturi druge polovice 19. stoletja na Slovenskem: prispevek k zgodovini recepcije
(The nineteenth-century Slovenian song: contribution to the historic researches of its reception)

VSEBINA: Recepcija izvirnih samospevov v drugi polovici 19. stoletja na Slovenskem je temeljila na vzorcu, ki se do konca stoletja ni bistveno spremenil. Na sprejemanje glasbe, njeno učinkovanje in vrednotenje je negativno vplivala čitalniška ideologija. Recepcija je recipročno vplivala zaviralno tudi na kompozicijsko-tehnični in stilni razvoj zvrsti.

Celotni članek (v .pdf formatu)

Radovan Škrjanc
Prispevek k poznavanju repertoarja starejših muzikalij cerkvene glasbe v Sloveniji (2. del)
(The repertoire of early church music collections in Slovenia (2nd part))

VSEBINA: Prispevek je analiza približno polovice repertoarja cerkvene glasbe tujih skladateljev, ki ga iz 18. in 19. stoletja hranijo arhivi v Ljubljani, Celju, Mariboru, Novem mestu, Komendi in na Ptuju. Njen cilj je razčleniti obravnavani repertoar glede na pripadnost različnim tradicijam in praksam tedanje cerkvene glasbe in ga primerjati z repertoarjem v drugih predelih Srednje Evrope.

Celotni članek (v .pdf formatu)

Katarina Šter
(oral Philippa Nicolaija in kantata Johanna Sebastiana Bacha: Wie schön leuchtet der Morgenstern
Philipp Nicolai's chorale and Johann Sebastian Bach's cantata: Wie schön leuchtet der Morgenstern)

VSEBINA: Članek se ukvarja s koralom Philippa Nicolaija Wie schön leuchtet der Morgenstern in Bachovo istoimensko kantato BWV 1, v kateri je koral postal izhodišče novega glasbenega dela. Zanima me, kako Bachova kantata obravnava besedilo in melodijo korala, predvsem pa vzporednice med njima v liturgični rabi.

Celotni članek (v .pdf formatu)

Alenka Bagarič
Neapeljska vilanela: odraz upora ali zabave?
(The Neapolitan villanella: a presentation of rebellion or pleasure?)

VSEBINA: Prispevek povzema podatke o rojstvu in širitvi neapeljske vilanele šestnajstega stoletja, pri čemer opozarja na nekatere zunajglasbene momente, ki so prispevali k njeni priljubljenosti. Izvorno pesem uporniških neapeljskih plemičev je z razširitvijo izgubila politične konotacije, ter se preoblikovala v sproščeno zabavno pesem s prikritim obscenim dvojnim pomenom besed.

Celotni članek (v .pdf formatu)

Paweł Gancarczyk
Petrus Wilhelmi de Grudencz (b. 1392) – a central European composer
(Petrus Wilhelmi de Grudencz (roj. 1392) – srednjeevropski skladatelj)

VSEBINA: Po sedanjem vedenju sestoji opus Petrusa Wilhelmi iz ok. 40 kompozicij, ohranjenih v približno 45 virih. Poleg latinskih pesmi (cantiones) je komponiral politekstualne motete in kanone (rotula). Petrus Wilhelmi je deloval skoraj izključno le v srednji Evropi in predstavlja najizrazitejšega srednjeevropskega skladatelja 15. stol.

Celotni članek (v .pdf formatu)

Jurij Snoj
Od perfekcije do menzure: Francova in Vitryjeva zamisel ritma
(From perfection to mensuration: Franco’s and Vitry’s conception of rhythm)

VSEBINA: Primerjalno branje Francovega traktata Ars cantus mensurabilis ter nekdaj Vitryju pripisanega traktata Ars nova nazorno kaže prehod od tridobnega, v smislu perfekcij zamišljenega ritma, izpeljanega iz modalnega sistema, k sistemu menzur.

Celotni članek (v .pdf formatu)